กิจกรรมนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว 8 เส้นทาง พระนครทราเวล บริหารจัดการโดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

About pratheep.y